JavaScript required

The advanced features of this web site require a JavaScript enabled browser. It has been detected that you do not have JavaScript enabled and will therefore experience limited functionality.

Find out how to enable JavaScript in your browser here.

Croeso in Gwefan Ni

Cwmni teuleuol a sefydlwyd yn 1912 gan Owen Hugh Griffith i’w O H Griffith & Co. Yn ddiweddarach cymerodd ei fab Rhys Griffith drosodd y cwmni, erbyn heddiw ei fab ef Gwyn Rhys Griffith sydd yn rhedeg y cwmni gyda chymorth ei feibion Dafydd a Dylan.

Mae pob modur ail law yn dod gyda:

  • Archwiliad manwl cyn trosglwyddiad
  • Gwasanaeth llawn
  • Falet llawn
  • 12 mis o MOT ( pan yn gymwys )
  • Gwarrant cynhwysfawr ein hunain